GTM-5NQ2VWFD
top of page

Informasjon om personvern

 

Behandling av personopplysninger

Ved å registrere deg som publikum på Debattene om Norges fremtid godtar du at Fieldwork AS kan lagre informasjon om deg og sende deg relevant informasjon via e-post og/eller SMS. Graden av behandling av personopplysninger avhenger av informasjonen du sender til oss.

 

Grunnleggende krav for behandling av personopplysninger
Fieldwork AS er ansvarlig for behandlingen, og er ansvarlig for lagring og bruk av din personlige informasjon. Informasjonen behandles i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter. Disse reglene gir deg en rekke rettigheter, hvorav de viktigste er beskrevet nedenfor.

 

Formål med behandlingen 

Hensikten med behandlingen av personopplysninger er å behandle deg som en deltaker på Debattene om Norges fremtid, samt å sende relevant informasjon i forbindelse med din deltakelse via e-post og/eller SMS.

 

Personlige datakategorier 

Følgende informasjon behandles når du registrerer deg for og fullfører Debattene om Norges fremtid:

  • Fornavn og etternavn

  • E-postadresse

  • Publikum på arrangementet

  • Navn og dato for hendelsen

  • Påmelding

  • Eventuell avbestilling

  • Datoer

  • Matallergier

  • Annen praktisk informasjon gitt av deltakeren

  • Annen informasjon

 

Informasjonssikkerhet
Fieldwork AS oppfyller kravene til informasjonssikkerhet i kapittel 2 i forskrift om personopplysninger og personvernforordningen.

 

Hvor lenge lagres informasjonen din?*

Informasjon lagret i samsvar med kravene i ovennevnte lover vil bare bli behandlet for slike formål, og tilgangen til informasjonen vil være alvorlig begrenset. Personlig informasjon blir slettet etter arrangementet og lukket.

 

Rettigheter – mer informasjon*

Du har en rekke rettigheter i henhold til vår personopplysningslov knyttet til vår behandling av din personlige informasjon. Du har rett til å få tilgang til informasjon som er lagret om deg og kan kreve å korrigere den. Du kan også be om at informasjon om deg selv slettes. Informasjonen slettes innen en uke etter at arrangementet avsluttes. For tilgang og mulig sletting av informasjon, kontakt Fieldwork AS. 

 

Hvordan vi deler informasjonen din*

Bruk av tredjeparter i forbindelse med implementeringen av Debattene om Norges fremtid. Etter samtykke fra deg som deltaker, vil personlig informasjon bli videresendt

Venue: Kulturhuset i Bergen 

 

bottom of page